קופון לכלות עדי עד

שבו
אילה שבו - ייצור פאות
טל: 052-7684133, 03-6167716
כתובת: רבי עקיבא 77, כניסה ב' קומה 5

תנאי ההטבה:

8% הנחה

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון