קופון לכלות עדי עד

לוגו חניי
לקראת כלה - חני מלכא
טל: 052-6977038
כתובת: כפר חב"ד

תנאי ההטבה:

על כל איפור כלה מקבלים איפור מתנה למלווה.

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון