קופון לכלות עדי עד

מ.ל.ך תכשיטים
מ.ל.ך תכשיטים
טל: 054-6234072
כתובת: כפר חב"ד

תנאי ההטבה:

10% הנחה

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון