קופון לכלות עדי עד

קה"ת
קה"ת
טל: 03-9606018
כתובת: בנין 770 כפר חב"ד

תנאי ההטבה:

הנחה של 40% ממחיר הקטלוג על ספרי קה"ת

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון