קופון לכלות עדי עד

לוגגג
קינגסטון - כלי כסף
טל: 052-8332827
כתובת: ליקוטי תורה 6/2 כפר חב"ד

תנאי ההטבה:

בקניית פמוטים / חנוכייה תינתן קופת צדקה איכותית ויפה במתנה.

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון