קופון לכלות עדי עד

רובר  – כריכות עורגינל
רובר - כריכות עורגינל
טל: 0584606152
כתובת: הרבי מליובאוויטש כפר חב"ד

תנאי ההטבה:

8% הנחה ברכישה בחנות

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון