קופון לכלות עדי עד

שמחה פרידמן
שמחה פרידמן
טל: 050-7411124
כתובת:

תנאי ההטבה:

חצי שעה נוספת לכלות שמגיעות דרך האתר

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון