קופון לכלות עדי עד

תכלת חסין – איפור אומנותי
תכלת חסין - איפור אומנותי
טל: 0528191770
כתובת:

תנאי ההטבה:

איפור לכלה ב-770 ₪ או איפור כלה + אימא ב-1000 ₪

מסלול ההטבה:

תוקף השובר עד ל-כ''ט אלול תשפ''א

יש להדפיס את הקופון ולהציגו עם ת"ז בעת הרכישה.

הדפסת קופון