את המלכה: מפגש משמח לבנות לחיים ולברכה

כשהאביר על הסוס הוא מרדכי היהודי 🙂  בנות לחיים ולברכה מוזמנות באהבה.

יום שלישי כ"ה אדר א' 18:30, כפר חב"ד.

בהיכל זוסמן אשר בבית הכנסת נחום יצחק בשיכונים החדשים.

לרישום: ראומה, טלפון 052-698-7705,  שטערני, טלפון 058-638-7705

מאמרים באותו נושא