בוא לפה, תן יד לעדי עד! לחשוב אחרת #4

"בוא לפה!" שמחה פרידמן שר וקורא לכל אחד ואחת להתגייס, לחשוב ולהציע שידוכים לבוגרים ולבוגרות.

לחשוב אחרת #4:

מאמרים באותו נושא