לזכות הבוגרים/ות: 534 משתתפות בהפרשת חלה עולמית

534 נשים ובנות הצטרפו למיזם 'חלה-כלה': הפרשת חלה עולמית בתפילה ולזכות בוגרי ובוגרות אנ"ש.

שמות הבוגרים והבוגרות חולקו בין המשתתפות, שהפרישו חלה והעתירו תפילה לשידוכים בקרוב ולבנייני עדי עד.

בין המשתתפות נערכה הגרלה על ספר תהילים מעור משובץ בבד קודש מהרבנית, בו זכתה השליחה יעל ברגמן

והגרלה נוספת על קופת צדקה מהודרת בה זכתה ללי פאביאן.

 

מאמרים באותו נושא