לכה דודי: מפגשי כלות להכנה חסידית ייחודית לחתונה

יוזמה חדשה ומרגשת מבית עדי עד: מפגשי כלות ב'זום' ללימוד מעמיק של המאמר 'לכה דודי', המאמר אותו חוזר החתן במעמד קבלת הפנים שלפני החופה.

בשנת תרפ"ט, במעמד קבלת הפנים בחתונת הרבי והרבנית, אמר הרבי הריי"צ את מאמר 'לכה דודי' הכולל בתוכו חלקים מתורתם של כל רבותינו נשיאינו. בהקדמה למאמר, הסביר הרבי הריי"צ שמאמר זה הוא: "בתור הזמנה לכל נשיאי חב"ד, שיבואו אל החופה ולברך את הזוג", וכפי שאמרו חז"ל, "האומר שמועה בשם אומרו יהא רואה כאילו בעל השמועה עומד לנגדו".

בשנת תשי"ד אמר הרבי מאמר 'לכה דודי' המיוסד על המאמר של הרבי הריי"צ ומבאר אותו.

במעמד הייחודי, שלאחריו נערכת החופה, אומר החתן את המאמר המהווה כעין הזמנה לכל רבותינו נשיאינו להשתתף בחופה ולהאציל מברכתם על החתן והכלה.

היוזמה החדשה מציעה לכלות הכנה מקורית לחתונה ומאפשרת גם לכלות להיות שותפות במעמד 'קבלת הפנים'. להכיר, ללמוד ולהבין את המאמר המיוחד שייאמר על ידי החתן טרם החופה.

איך זה עובד? בשני מפגשי זום ייערך לימוד המאמר שיועבר ויבואר ע"י רב.

כלה? מוזמנת להצטרף! הירשמי לאתר כאן וכתבי – 'מעוניינת להצטרף ללימוד המאמר'. נשמח לראותך!

מאמרים באותו נושא