למעלה ממדידה והגבלה! תרמתי ל-3 כלות, חיתנתי שלושה ילדים: סיפורה של גב' יפה שפינר, וידאו

עדותה מרגשת של הגב' יפה שפינר:

מאמרים באותו נושא