לעסוק במצווה הראשונה בתורה – לחשוב אחרת #2

קריאתו המעוררת של הרב גלוכובסקי:

מאמרים באותו נושא