עדי עד שהכל יסתדר – ימי השותפות השנתית

עדי עד
שהכל יסתדר
ימי השותפות השנתית
תורמים וכותבים פ"נ – מסלולי התרמה
בשביל הכלה של היום ובשביל הכלה של מחר