שנה טובה ומתוקה!

יחד נישא תפילה לשנת

ת מיכה בכלות ותנופה, ש ידוכים ושמחות, פ עילות פורצת דרך, ב שורות טובות ובנייני עד.
שירבו שמחות, עד לשמחת הגאולה השלמה בקרוב ממש.

מאמרים באותו נושא