שעות אחרונות לזכות הנדירה! יום השותפות עדי עד

ב"ה
שעות אחרונות לזכות הנדירה! עדי עד שהכל יסתדר.
השידור ההיסטורי בהפקה חסרת תקדים יעביר את מעמד הזכרת שמות
התורמים על כל ציוני רבותינו נשיאינו והמקומות הקדושים | הזדמנות
אחרונה להצטרף לרשימה המיוחדת | כל הפרטים

בעוד פחות מ10 שעות המעמד הגדול והמרגש קורה. בנקודות שונות ברחבי העולם, על יד ציוני רבותינו
נשיאינו, במקומות הקדושים בארץ הקודש, יעמדו שלוחי ארגון 'עדי עד' מצויידים ברשימת שמות התורמים
שתרמו לימי השותפות, יזכירו ויעתירו בעדם לכתיבה וחתימה טובה וישועה בכל המצטרך.
בו זמנית, כאיש אחד ישאו שלוחי הארגון תפילה ובקשה עבור התורמים שהואילו לתת מהונם למען המשך
הרחבת פעילות החסד ומצוות 'הכנסת כלה'. בהפקה חסרת תקדים יועבר בשידור חי מעמד הזכרת שמות
התורמים.
השידור ההיסטורי יחתום את ימי השותפות של ארגון 'עדי – עד' שהחלו בר"ח אלול, נכון לכתיבת השורות
עומד הקמפיין על למעלה מחצי מליון ש"ח שנתרמו ולמעלה מ600 כלות ש'אומצו'. אמנם היעד הסופי עוד
רחוק ומאתגר. היעד עומד על אימוץ 1,000 כלות ובאמצעות השגתו יוכלו בארגון להמשיך לקיים את הפעילות
הנוכחית ואף להרחיבה. להוסיף עוד מוצרים לסל הנדוניה שמסובסד לכל משפחה שמחתנת וגם להוסיף
פעילויות גיבוש וסיוע לבנות שבתוכנית ארגון הבת 'לחיים ולברכה'. להפיק מיזמים נוספים שיגרמו ליצירת
שידוכים נוספים בקהילת אנ"ש.
תרומה לארגון היא תרומה טהורה וישירה לכלות ולמשפחות וזאת הודות לפעילות הארגון שעושות את
עבודתן בהתנדבות מלאה. בשנים האחרונות התקבלו במשרדי הארגון סיפורים מתורמים שנדבו לדינר ולקחו
על עצמם מימון כלה או נדוניה ומיד בתקופה העוקבת ראו ישועות רבות. אם בשידוכי הילדים ואם בפרנסה
והסתדרות. מצוות 'הכנסת כלה' ידועה משכבר הימים בכוחה הסגולי ומאז החל ארגון עדי עד בפעילותו נקבצו
עשרות סיפורים אישיים מרגשים הקשורים בתרומה לפעילות הברוכה.
השעות הקרובות הם הזדמנות נדירה לאמץ כלה.
כנסו לאתר הקמפיין בחרו מסלול שותפות השתתפו בהגרלות היוקרתיות והכי חשוב הבטיחו את מקומכם
ברשימת השמות שתשלח לכל ציוני רבותינו נשיאינו והמקומות הקדושים!
רשימת ציוני רבותינו נשיאינו והמקומות הקדושים שאליהם יגיעו שלוחי הארגון ויזכירו את התורמים:
אוהל הבעל שם טוב
עיירת מז'יבוז'
אוקראינה

אוהל אדמו"ר הזקן
האדיטש
אוקראינה
אוהל אדמו"ר האמצעי – רבי דובער
ניעז'ין
אוקראינה

אוהל אדמו"ר הצמח צדק ואדמו"ר המהר"ש
עיירת ליובאוויטש
מחוז סמולנק, רוסיה
אוהל אדמו"ר הרש"ב
רוסטוב
רוסיה
אוהל חב"ד ליובאוויטש
קווינס, ניו יורק
ארצות הברית
770 בית חיינו
קראון הייטס, ניו יורק
ארצות הברית
קבר הרשב"י
מירון
ישראל
קבר רחל
ישראל
מערת המכפלה
חברון
ישראל
הכותל המערבי
ירושלים
ישראל

שעות אחרונות! כנסו ותרמו עכשיו>>> לחץ כאן לצ'רדי
ניתן לתרום גם במוקד התמיכה הטלפוני:
054-398-3116
052-763-9980
יהי רצון שבזכות ההירתמות הגדולה יוקמו עוד בתים בישראל בנייני' עדי עד' על יסודי התורה והחסידות ונזכה
לבניין האמיתי בית המקדש בגאולה האמיתית והשלמה!