25 תווים שמחים: מבצע המענקים למשדכי בוגרים הגיע לסיומו

במלאות שנה למבצע "התו השמח" – מענק כספי משתלם למשדכי בוגרים (בנוסף לדמי השדכנות משני הצדדים),
הגיע המבצע לסיומו עם שידוך הבוגרים ה-25.

המבצע המקורי והמתגמל עורר הדים נרחבים, ופעילות מוגברת של אכפתניקים למען שידוכי בוגרים.

בסייעתא דשמיא נסגרו במהלך המבצע 25 שידוכי בוגרים למזל טוב.

ב'לחיים ולברכה' מסכמים בסיפוק את המבצע וממשיכים לפעול במלוא המרץ באפיקים נוספים וחדשים לקידום שידוכי בוגרים.

מאמרים באותו נושא