מזל טוב!

י״ג באדר ה׳תשפ״א

מזל טוב!

הת' חיים שיחי' ב"ר אהרן וחנה לוי, אילת

עב"ג

חיה מושקא תחי' ב"ר גיל ואיילת עקיביוב, קריית מלאכי

מזל טוב!

י׳ באדר ה׳תשפ״א

מזל טוב!

הת' דוד שיחי' בן הרב שאול ורבקה אקסלרוד, גבעת אולגה

עב"ג

מושקא תחי' בת הרב מנחם מענדל הכהן והניה לאה הענדל,  קראון הייטס

מזל טוב!

י׳ באדר ה׳תשפ״א

מזל טוב!

הת' יוסף יצחק שיחי' ב"ר מענדי ושטערני סופר, מגדל העמק

עב"ג

אסתר הדסה תחי' ב"ר יהונתן ולאה גולדברג, נחלת הר חב"ד

מזל טוב!

ט׳ באדר ה׳תשפ״א

מזל טוב!

הת'  מענדי שיחי' ב"ר אריק וגלית מלכיאלי, לוד

עב"ג

יפה תחי' ב"ר שילה ואדל אופן, ירושלים עיה"ק

מזל טוב!

ז׳ באדר ה׳תשפ״א

מזל טוב!

הת'  שולם שיחי' ב"ר דב מנחם ולאה דוברוסקין, מגדל העמק

עב"ג

מירי תחי' ב"ר לוי יצחק וצירי טייכטל, נתניה

מזל טוב!

ז׳ באדר ה׳תשפ״א

מזל טוב!

הת'  ראובן שיחי' בן הרב מישל ואסתר טימסיט, אור עקיבא

עב"ג

חנהלה תחי' בת הרב יחיאל ושלומית חנזין, כפר חב"ד

מזל טוב!