מזל טוב!

א׳ בניסן ה׳תשפ״ג

הת' ישראל שיחי' ב"ר יוסף מנדל ושרה אפשטיין, ביתר עלית-ישראל
עב"ג
רחל שתחי' ב"ר שמעון ויודית הורביץ, קראוס הייטס-ניו יורק

ו׳ בניסן ה׳תשפ״ג

הת' מענדי שיחי' בן הרב צבי הירש  ונחמה רודרמן, ירושלים
עב"ג
מירי שתחי' בת הרב גרשון מנחם מענדל ושרה אבצן, ירושלים

ו׳ בניסן ה׳תשפ״ג

הת' רפאל שיחי' ב"ר דודי ועדי טירנואר, ערד
עב"ג
ברכי שתחי' ב"ר ישראל וחני ריבר, קרית מלאכי

ו׳ בניסן ה׳תשפ״ג

הת' מענדל שיחי' ב"ר יוסי והינדל סברדלוב
עב"ג
חנה שתחי' ב"ר מנדי ובסי קלמנסון

ו׳ בניסן ה׳תשפ״ג

הת' רונן שיחי' למשפחת לפקו
עב"ג
שחר שתחי' למשפחת תם

ו׳ בניסן ה׳תשפ״ג

הת' שמואל שיחי' ב"ר שבתי וויקי אושקי, הרצליה
עב"ג
רבקה שתחי' ב"ר ליאור ודורית פילאסקוס, נתניה