מזל טוב!

ט״ו באב ה׳תשפ״ב

הת' מענדי שיחי' למשפחת בלשניקוב, נתניה
עב"ג
רבקי שתחי' למשפחת גלבר, ירושלים

ט״ו באב ה׳תשפ״ב

הת' לוי שיחי' בן הרב אורי שלומי ושולה כהן אלורו, חיפה
עב"ג
דבורה לאה שתחי' בת הרב מאיר ורחל סויסה, באר שבע

ט״ו באב ה׳תשפ״ב

הת' איציק שיחי' ב"ר מנחם מנדל וחנה סגל, אופקים
עב"ג
אסתי שתחי' ב"ר יהושע וחיה שארף, ביתר עלית

ט״ו באב ה׳תשפ״ב

הת' מאיר שחר שיחי' ב"ר יוסף וברוריה ארזואן, צפת
עב"ג
חיה מושקא שתחי' ב"ר ישי ונטע לי ברקו, פתח תקוה

ט״ו באב ה׳תשפ״ב

הת' שניאור שיחי' ב"ר יצחק ושרה ליברמן, כפר חב"ד
עב"ג
מוסי שתחי' ב"ר יצחק ורחלי רוזנפלד, ירושלים

ז׳ באב ה׳תשפ״ב

הת' יצחק שיחי' למשפחת לירה
עב"ג
תהילה שתחי' למשפחת שרעבי