חדשות ומאמרים

לקראת חתונה

שלבי ומנהגי החתונה ומהותם

השתתפות הרבי בחתונה בהזדמנות (חול המועד פסח תשמ”ו) כשביקש סב דגול (הגאון רבי אפרים-אליעזר הכהן יאלעס (ז”ל)) את ברכת הרבי לנישואי נכדו שהתחתן תקופה קצרה

קרא עוד »
לקראת חתונה

הכנות רוחניות

מסופר על כנר בעל שם, שהכינור אתו השתמש היה שווה למעלה ממיליון דולר, ורבים נוהגים היו לשלם שכר הגון על מנת להיכנס לאולם הקונצרט וליהנות

קרא עוד »
בין הצלחת לטבעת

פגישות

כיוון שעל פי ההלכה עיקר ההיתר לפגישות הבחור והבחורה הוא משום שפגישתם היא למטרת קידושין בלבד, כמו שנאמר שאסור לקדש את האישה עד שיראנה, לכן

קרא עוד »
בין הצלחת לטבעת

ווארט

בזמן שהוסכם על ידי החתן והכלה להשתדך נוהגים לבקש את הסכמתו של הרבי או להודיע לרבי במכתב לאוהל או באגרות קודש, או בשניהם. ואחר כך

קרא עוד »
בין הצלחת לטבעת

קביעת זמן החתונה

מבחינת קביעת זמן הנישואין, כותב הרבי : “כל המקצר בזמן שבין ההחלטה והחתונה הרי זה משובח”. אומנם, בזמן המשנה, הכלה הייתה בי”ב החודש שבין ווארט

קרא עוד »