הכנה רוחנית – פנינים מדברי הרבי

ההכנה הרוחנית לחתונה

פנינים מדברי הרבי, חלקם ממכתבים המופנים לכלות:

תוקף וכוחות

  • "וקודם להקמת הבניין ('בניין עדי עד') באה הנחת היסודות אשר תוקף כל הבניין ושלמותו – תלויים באופי ותוקף היסודות ושלמותם"
  • "גם מי שהנהגתו לפני כן לא הייתה בתכלית ההנהגה דמידת חסידות – ניתנת לו אפשרות וכוחות אשר יכול לשנות הליכותיו"

עיקר ההכנות – הוספה רוחנית

  • "מובן אשר ההכנות לחתונה בעיקרן הן הכנות במצב הרוחני על ידי תוספת בלימוד תורתנו הק' תורת חיים בהתמדה ושקידה ותוספת בהידור בקיום המצוות"

הוספה בצדקה

  • "אחת ההכנות לחתונה היא, חלוקת סכומים נכבדים לצדקה, אשר מצוות הצדקה היא יסוד לכל העניינים הטובים, לכל ברכותיו של הקבג"ה ועל אחת כמה וכמה הברכות השייכות לשמחת נישואי חתן וכלה"

חינוך והפצת יהדות

  • "תקוותי שסיומה במכתבה – שמחוסר זמן חדלה להתעסק באיזה עניינים, לא ייגע זה בעסקנותה, בפעולות דהחזקת יהדות והפצתה, ובכללן פעולות במסגרת נשי ובנות חב"ד, שהרי התעסקות בפעולות כאלו – זהו מההכנות המתאימות לחתונה ולבניין בית בישראל בניין עדי עד, מאושר בגשמיות וברוחניות"
  • "התקווה אשר בעניין זה [= חינוך] גם עתה [= בזמן שלפני החתונה] עובדת במסירה ונתינה המתאימות"
  • "עניין הנישואין הוא גילוי כוח האין סוף. ועניינו בעבודה הרוחנית – הפצת המעיינות חוצה"

מתוך הספרים "שערי שידוכין" ו"שמחת עולם"

מאמרים באותו נושא