'טיפ' מהרבי: אל תחנכי אותו!

מה קורה כשבשידוך מופיע חיכוך, או כשאחרי החתונה עולות אי הבנות, תלונות, טענות?

הינה לנו 'טיפ' מיוחד מהרבי. מענה בכתב יד קודשו, הדרכה מכוננת לחיים של שלום והרמוניה זוגית.

"בנוגע להטענות שכותבת אודותן וכו' –

הטוב ביותר להימנע מכל ויכוח בזה.

ודי בהסברה מובנת, אשר שידוך אין עניינו כלל "לחנך" את המדובר שי' (=שיחיה) ולשנותו,

כי אם אדרבא – יחס של כבוד להאיש וכמובן גם להשקפות שלו ולדעותיו.

והרי רוצים אשר באופן זה דוקא יתייחס הוא אלי' (=אליה)  ולהשקפות שלה"

מאמרים באותו נושא