חדשות

בין הצלחת לטבעת

פגישות

כיוון שעל פי ההלכה עיקר ההיתר לפגישות הבחור והבחורה הוא משום שפגישתם היא למטרת קידושין בלבד, כמו שנאמר שאסור לקדש את האישה עד שיראנה, לכן

קראו עוד »
בין הצלחת לטבעת

קביעת זמן החתונה

מבחינת קביעת זמן הנישואין, כותב הרבי : “כל המקצר בזמן שבין ההחלטה והחתונה הרי זה משובח”. אומנם, בזמן המשנה, הכלה הייתה בי”ב החודש שבין ווארט

קראו עוד »
בין הצלחת לטבעת

ווארט

בזמן שהוסכם על ידי החתן והכלה להשתדך נוהגים לבקש את הסכמתו של הרבי או להודיע לרבי במכתב לאוהל או באגרות קודש, או בשניהם. ואחר כך

קראו עוד »